Anaç Sığır Desteği Başvurusu ve Şartları

Anaç sığır desteği almak isteyen vatandaşları ilgilendiren tebliğ 20.Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. İlgili tebliğe göre Sağlıklı hayvansal üretim ve hayvancılığın sürdürülerek geliştirilmesine dip ilişkin devlet desteği 2020 yılında da sürdürülecek. Anaç sığır desteği ve diğer hayvancılık destekleri kapsamında desteklerin verilmesi için bahse konu tebliğ Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Anaç Sığır Desteği Başvuru Tarihi

Anaç sığır desteklemesi için en son başvuru tarihi 31.12.2019 olarak belirlenmiştir. Bu destekten yararlanmak için bazı şartlar öne sürülüyor. Bu şartlar şunlardır:

 • Destek kapsamına alınacak anaç sığırların 1 Ocak 2019’dan önce doğmuş olması isteniyor.
 • Destekten yaralanması istenen anaç sığırların en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar TÜRKVET’e kaydedilmiş olması gereklidir.

Bundan başka başvuru kabul etme yetkisi bulunan bir kurum yoktur.

Devlet destekli hayvancılık kredisi şartlarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Anaç Sığır Desteği İçin Müracaatta Bulunan Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar

Anaç sığır desteği başvurusu yapan gerçek kişilerin tedarik etmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Anaç sığır desteği için başvuruda bulunacak kişiye ait çiftçilik belgesi,
 • Adına başvuru yapılan işletmeye ait bilanço
 • Müracaatta bulunan kişinin tarımsal işletme sahibi olduğunu ispat eden evraklar ( tapu ya da arazi/ çiftlik kira kontratı)

Anaç Sığır Desteği İçin Başvuracak Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar

Hayvancılık destek kredisi alacak tüzel kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Bahse konu işletmenin Vergi levhası fotokopisi,
 • İlgili işletmenin gelir durumunu bildiren bilanço,

Anaç sığır desteği kredisi için başvuruda bulunacak kişiye ait çiftçilik belgesi,

 • İlgili işletmeye ait oda kayıt belgesi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Noterden alınan imza sirküsü,
 • Başvuru sahibi kişinin, ilgili şirketi temsile yetkisi olduğunu bildiren belge,
 • Anaç sığır desteği kredisi için başvuruda bulunan tarımsal işletmenin aktif çalıştığını bildiren belgelerdir.

Devlet destekli konut kredisi bilgilerine yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi için istenen şartlar şunlardır:

 • Anaç sığırların kaydının 1.10 2019’dan önce kaydı yapılmış olmalıdır.
 • Elde edilen sütlerde gerekli analizler yaptırılmış olmalı ve analiz belgeleri ibraz edilmelidir.
 • Destek için müracaat eden işletmede en az 10 baş inek bulunması şarttır

Bu amaçla yaptırılan analizler sonucu alınan rapordaki bilgiler şunlar olmalıdır:

 • Analiz sonucunda sütün yağ/protein oranı %2 ila 6 arasında olmalıdır.
 • Analize alınan sütte somatik hücre sayısı en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml olmalıdır.

2019 yılında bu analizlin en az 2 kere yaptırılmış olması isteniyor. Aksi takdirde anaç sığır desteği ya da ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi kredilerinden yararlanılamaz.

One Reply to “Anaç Sığır Desteği Başvurusu ve Şartları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir